CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

CL17sc colorimetrische chlooranalyser

Hebt u een betrouwbare, realtime chlooranalyse nodig om uw desinfectieproces te optimaliseren of te rapporteren aan regelgevende instanties?
De Hach CL17sc colorimetrische chlooranalyser, een standaard in de industrie, bewaakt water continu op vrij of totaal chloor met behulp van colorimetrische DPD-chemicaliën. De CL17sc werkt 30 dagen zonder toezicht en voldoet aan de US EPA-verordening 40 CFR 141.74. Het maandelijkse routineonderhoud voor de CL17sc kan binnen enkele minuten worden uitgevoerd, inclusief het vervangen van de reagentia en het reinigen van de colorimetrische kuvet. Er zijn geen speciale gereedschappen vereist en stapsgewijze instructies op het scherm voor alle routinematige onderhoudsactiviteiten geven u het vertrouwen dat u de taak correct hebt uitgevoerd zonder belangrijke stappen te hebben gemist.

Bent u op zoek naar een oplossing die betrouwbaar is in een breed scala aan monsteromstandigheden?
De analysemethode van de CL17sc wordt niet beïnvloed door veranderingen in de chloorconcentratie, monster-pH, temperatuur, flow of druk. Dit zorgt voor een betrouwbaardere en nauwkeurigere meting met minder interventies door de operator dan bij andere methoden die momenteel op de markt zijn.

Besteedt u te veel tijd aan het oplossen van problemen met uw huidige chlooranalyser?
De CL17sc is uitgerust met een uitgebreide set diagnostische functies die u helpen uitvaltijd te voorkomen. Met een ingebouwde flowmeter, driekleurig statuslampje, meetcyclusindicators, colorimetervenster en een diagnosemenu op het scherm hebt u minder tijd nodig om problemen te identificeren en op te lossen wanneer ze zich voordoen.

Hebt u een online analyser nodig die ook permanganaat kan meten?
De CL17sc is ook geschikt voor metingen van permanganaatresidu. Laboratorium- en veldstudies demonstreren de analytische mogelijkheden van de analyser om de permanganaatconcentratie in water te bepalen. Ze bevestigen dat de analyser een robuuste oplossing is en een goed instrument vormt voor het beheer van uitdagende waterbehandelingsprocessen (variabele waterkwaliteit en vraag).
 
items per pagina 10   |   20   |   50