+32 (0)15 42 35 00
Nederlands

Vind de beste oplossing voor elke drinkwaterparameterTroebelheid is een van de belangrijkste parameters in het drinkwaterbehandelingsproces. Door troebelheid in diverse onderdelen van het proces te monitoren, kunt u ervoor zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd en kunt u vertrouwen hebben in de kwaliteit van uw water.

Troebelheid is de relatieve helderheid van een oplossing. De helderheid wordt verminderd door opgeloste vaste stoffen zoals klei, algen, organisch materiaal of micro-organismen. Als er licht door de oplossing schijnt, verstrooien en absorberen deze deeltjes het licht. Troebelheid wordt gemeten aan de hand van het licht dat door deze deeltjes wordt weerkaatst.

Onze online, laboratorium- en veldoplossingen geven u vertrouwen in uw meting.

Meetbereik troebelheid >10 NTU (bis zu 999 NTU) <10 NTU
 Toepassing Onbehandeld water  
Voorbezonken water  
Filterspoelwater
Reinwater   
Gecombineerd filtereffluent
oplossing


De pH-waarde is een andere belangrijke parameter die in een drinkwaterinstallatie gemeten en geregeld moet worden. De pH is direct van invloed op de mate van stolling en vlokvorming die volledig organische koolstof uit het onbehandelde inlaatwater verwijderen. De pH heeft ook effect op het desinfecterend vermogen van chloor en moet daarom tijdens en na het desinfectieproces binnen een heel beperkt bereik worden gehouden (7,0-7,8 pH); dit bereik maximaliseert de effectiviteit van het desinfectiemiddel (dat minder effectief is bij pH > 7,8) terwijl het de corrosie van systemen
als gevolg van een lage pH (< 7,0) minimaliseert.

Desinfectie met behulp van chloor is vaak een voorkeurmethode om ziekteverwekkers in drinkwater te doden. Wanneer chloor aan water wordt toegevoegd, vormt het hypochloorzuur (HOCl), wat een zeer sterk desinfectiemiddel is. Dit zuur ontbindt verder in waterstof en hypochloriet-ionen (H+ en OCl-), een aanzienlijk zwakker desinfectiemiddel. Het percentage hypochloorzuur is hoger in een zuur milieu (pH<7,5) en lager in een basisch milieu (pH>7,5). Daardoor kan eenzelfde hoeveelheid toegevoegd chloor toch een verschillend
desinfecterend vermogen hebben, als gevolg van de pH van het water. Dit evenwicht wordt daarnaast nog beïnvloed door de temperatuur.

Dit gevoelige evenwicht van chloorchemie in water kan voor diverse uitdagingen zorgen voor drinkwaterinstallaties die ervoor willen zorgen dat ze genoeg chloor toevoegen om de veiligheid van het water te waarborgen, maar ook niet te veel. Te veel chloor zou de smaak van het water kunnen beïnvloeden of de kans kunnen vergroten dat het chloor met organisch materiaal reageert, waardoor kankerverwekkende bijproducten ontstaan uit de desinfectie.

Er zijn twee hoofdmethoden om chloorconcentraties in water te meten. De beslissing welke methode de juiste is voor uw toepassing hangt af van verschillende factoren

Methode
chloormeting
Ampèrometrisch Colorimetrisch
Belangrijkste
voordeel
Ideaal voor procesbeheersing waarbij snel moet worden
gereageerd op veranderingen in de chloorconcentratie.
Hoge nauwkeurigheid zonder kalibratie.
Meest  geschikt
voor
 Stabiele pH, temperatuur en flow. Elke toepassing waarbij een eigenschap van het monster verandert (pH, temperatuur, flow).
Chlorine analyser
and main features
Sensor  specifiek voor HOCl. Geen afvoer nodig.
9184 sc Totaal vrij chlooranalyser (TFC); amperometrisch
9184 sc Totaal vrij chlooranalyser (TFC); amperometrisch
Elimineert de noodzaak van een externe buffer. Optionele pH-sensor.
Geen afvoer nodig.
CL17 Analyser voor totaal chloor
CL17 Analyser voor totaal chloor
Wordt niet beïnvloed door proceswijzigingen en vereist geen kalibratie. Lage onderhoudskosten dankzij 30 dagen in bedrijf zonder toezicht.
CLF10 sc Vrij chloorsensor met pHD pH elektrode (differentieel; op paneel)
CLF10 sc Vrij chloorsensor met pHD pH elektrode (differentieel; op paneel)


Organische stoffen

Er kan natuurlijk organisch materiaal (humus-, fulvo-, looizuren, etc.) aanwezig zijn in natuurlijke waterbronnen, en een van de belangrijkste doelen van het proces van drinkwaterzuivering is om deze opgeloste
organische stoffen te verwijderen. Dit is vooral belangrijk wanneer chloor als desinfectiemiddel wordt gebruikt, omdat chloor met organische stoffen reageert waardoor kankerverwekkende bijproducten worden gevormd tijdens de desinfectie (THM's, HAAS, etc.). Opgeloste organische materialen worden gemonitord met behulp van de absorptie van 254 nm UV.Nitraten
Nitraten worden meestal in hoge concentraties in grondwater aangetroffen, vooral wanneer activiteiten in de buurt van de bron de watertoevoer mogelijk verontreinigen. Nitraten worden ook in oppervlaktewater aangetroffen
wanneer meststoffen die nitraat bevatten tijdens overvloedige regenbuien worden uitgespoeld.Monitoren van slib

De indikking van slib vermindert het volume dat uit het bezinkbassin wordt gehaald en de ontwatering van slib vermindert de slibmassa door middel van centrifugeren of filtreren. Beide processen kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van online troebelheidsmeters die opgeloste vaste stoffen meten.

Bent u geïnteresseerd?