CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

Hoe zal de REACH-regelgeving voor Chroom VI uw CZV-analyse beïnvloeden?


Chroom VI (Cr VI), een van de essentiële reagentia in CZV-analyse, wordt beschreven als "Zeer zorgwekkende stof" in de lijst van Annex XIV van de REACH-regelgeving van de Europese Unie. Dit betekent niet dat CZV-analyses met behulp van Chroom VI volledig verboden zullen worden.COD Voor u als gebruiker zal er niets veranderen. Het gebruik van Chroom VI wordt nog steeds toegestaan voor "wetenschappelijk onderzoek & ontwikkeling". Volgens het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) omvat dit de bewaking van water door middel van kuvettentesten.
Vanaf september 2017 hebben producenten van CZV-testen echter autorisatie van de EU nodig om deze testen te verkopen.

Hach is al begonnen met het langdurige aanvraagproces voor autorisatie.  Het werk hiervoor loopt waarschijnlijk door tot in 2015, maar is naar verwachting ruim vóór september 2017 voltooid.  Het is onze bedoeling voor een ononderbroken productlevering te zorgen en klanten gerust te stellen die gebruikmaken van deze kritische controleparameter. We zullen u blijven informeren over dit onderwerp naarmate we dichter bij de REACH-deadlines komen.

Lees verder voor meer informatie over deze belangrijke somparameter!
TOC - Een alternatief voor CZV?


Bij Hach vinden we onze verantwoordelijkheid met betrekking tot het milieu erg belangrijk. In vergelijking met traditionele standaardanalyses verbruikt de CZV-kuvettentest slechts een kleine hoeveelheid reagentia. Gebruikers worden beschermd tegen rechtstreeks contact met reagentia dankzij het ontwerp van het kuvet en het gebruik van het kuvet als ontsluitings- en evaluatievat zonder decanteren etc. Gebruikte CZV-reagentia worden in ons geavanceerde Milieucentrum behandeld met een recyclingpercentage van meer dan 80 %.
Er wordt bij de ontwikkeling van onze testen rekening gehouden met gebruikersveiligheid, maar er wordt al meer dan 25 jaar kritisch gekeken naar CZV-analyses in het algemeen vanwege gevaarlijke ingrediënten. In sommige landen is om die reden TOC geïntroduceerd als alternatieve somparameter.

Wat moet u weten over de correlatie tussen CZV en TOC?
CZV is een belangrijke bewakingsparameter voor de efficiëntie van communale en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. Hoewel de vuistregel TOC x 4 = CZV bestaat, is het in veel gevallen niet mogelijk een vaste correlatiefactor te gebruiken bij de omschakeling naar TOC. TOC meet het totaal organische koolstof, terwijl CZV het zuurstofverbruik meet. CZV heeft daarom meer te maken met het reinigingsproces van de installatie. Elke meting die niet rechtstreeks correleert, kan prestatieproblemen van de installatie tot gevolg hebben.


Wij adviseren u om influent en effluent gedurende een langere periode te bewaken terwijl u CZV en TOC meet, om afwijkingen te herkennen als deze plaatsvinden. Dit geldt met name voor afvalwaterzuiveringsinstallaties met variërende industriële lozingen.
Hach introduceerde bijna 20 jaar geleden als eerste TOC-kuvettentesten. Profiteer nu van onze ervaring!

 
Neem contact met ons op als u ondersteuning wilt bij het opstellen van een bewakingsstrategie. Een omschakeling naar TOC is voor bepaalde installaties uitvoerbaar, maar moet zorgvuldig worden voorbereid en geïmplementeerd

U hebt uw oplossing niet gevonden? Laat ons weten wat u zoekt. We nemen dan contact met u op.

Literatuur ter ondersteuning van uw dagelijkse werkzaamheden.

 • CZV is nog steeds een van de belangrijkste parameters voor afvalwateranalyse: voor het beoordelen van afvalwater en water, en voor de regeling van afvalwaterzuiveringsinstallaties. De bepaling van CZV met het kuvettentestsysteem biedt talloze voordelen.
 • Klik hier om het PDF-bestand te downloaden
 • In de afgelopen jaren is TOC steeds belangrijker geworden voor afvalwateranalyse. Het levert specifieke informatie over het type en de oorsprong van organische belastingen in afvalwater, met name in combinatie met CZV. Er hebben ook ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van TOC-analyse – er zijn geen grote investeringen meer nodig, niet financieel en evenmin op het gebied van apparatuur.
 • Klik hier om het PDF-bestand te downloaden
 • De TOC-kuvettentesten van Hach zijn uniek omdat ze een geautomatiseerd schudapparaat gebruiken voor het spoelen van TIC: Dit bespaart tijd en voorkomt het risico van menselijke fouten en verontreiniging!
 • Klik hier om het PDF-bestand te downloaden

Hach oplossingen leveren u een perfect samengesteld systeem voor lab- en procesanalyses.


Kuvettentesten voor CZV: minimale hoeveelheden reagentia, maximale veiligheid
Voorgedoseerde reagentia voor maximale veiligheid. Gemakkelijk in het gebruik en fotometrische evaluatie, verpakt als complete set. Officieel goedgekeurd voor monsters in dit meetbereik. Milieuvriendelijk door minder chemicaliën.

 • 10 verschillende standaard meetbereiken om te voorzien in elke behoefte
 • Speciaal meetbereik voor monsters met hoge chlorideconcentraties
 • Twee meetbereiken conform de vereisten van ISO 15705

Vraag nu een offerte aan!

 Kuvettentesten voor TOC: uniek tijdbesparend systeem


 • Handige keuze uit drie meetbereiken
 • Alle reagentia zijn in de juiste hoeveelheden aanwezig in de kuvet
 • TOC-X5-schudapparaat bereidt tot acht monsters tegelijkertijd voor
 • Profiteer van bijna 20 jaar aan ervaring op het gebied van TOC-kuvettentesten
Vraag nu een offerte aan!

    

AP 3900: Volledig geautomatiseerde afvalwateranalyse
De AP 3900 is een robot die niet alleen de ene na de andere kuvettentest uitvoert, maar ook tot wel tien monsters met zes verschillende parameters gelijktijdig kan verwerken. Zelfs als u tijdens de analyse snel nog een kuvettentest moet uitvoeren!

 • Analyses van CZV, totaal-P, totaal-N, ammonium, nitraat en nitriet
 • Verhoogt productiviteit en flexibiliteit
 • Bespaart tijd en kosten
Vraag nu een offerte aan!

BIOTECTOR B7000 online TOC-analyser
Complete TOC/TN-meetoplossing - van monstervoorbereiding tot uitvoer. Het systeem is verkrijgbaar met een uitgebreide reeks opties.


 • Uitstekende duurzaamheid
 • Flexibel toepassingsgebied
 •  Hoge meetnauwkeurigheid
 • Verlengde inzetbaarheidsduur door diverse serviceopties


Vraag nu een offerte aan!
 
TOC-starterskit

Wilt u weten welke correlatie er voor u is tussen CZV en TOC? Begin nu!

Kies uit deze meetbereiken:
 • LCK385: 3-30 mg/l C
 • LCK386: 30-300 mg/l C
 • LCK387: 300-3000 mg/l C
Het TOC-X5-schudapparaat bereidt maximaal 8 monsters voor in slechts 5 minuten; betrouwbare resultaten zonder kans op verontreiniging.

Ontvang nu uw starterskit bestaande uit de TOC-X5 en 1 TOC verpakking voor slechts 555 euro!

Vraag nu een offerte aan of bestel direct!
Bestellingen moeten uiterlijk 31 mei 2014 worden geplaatst. Bij de aankoop moet de actiecode H1415L worden vermeld. Kan niet worden gecombineerd met andere acties of afroeporders.