CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

Branches


Hach: betrouwbare metingen, in het laboratorium en online

Wij bieden een uitgebreid assortiment aan meettechnologieën voor de meest uiteenlopende eisen. Of ze nu worden gebruikt voor online bewaking of testen in het laboratorium: alle producten zijn afkomstig van één leverancier en werken in perfecte harmonie met elkaar samen. We bieden ook geavanceerde communicatietechnologieën zoals LINK2SC, waardoor de procesmeters direct door een laboratoriumfotometer kunnen worden gekalibreerd, en meer.


Afvalwaterzuivering

Chemische industrie

Kommunale Kläranlagen Chemische Industrie

De soepele wisselwerking tussen meetmethoden in het laboratorium en online, helpt de procesregeling te optimaliseren en zorgt daarmee voor lage bedrijfskosten en stabiele lozingswaarden.

Producten voor deze branche

Om processen in de chemische industrie soepel te laten verlopen, moet het water dat wordt gebruikt aan bepaalde eisen voldoen. Problemen kunnen worden vermeden door continue bewaking en aanpassingen.

Producten voor deze branche

Drinkwaterindustrie

Energiecentrales

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Analyse speelt een belangrijke rol bij het voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden en wettelijk voorgeschreven grenswaarden. Het garandeert tevens een stabiel proces en voorkomt daarmee stilstand.meer...

Producten voor deze branche

Investeringen in onderdelen van energiecentrales, zoals turbines of het stilzetten van een installatie voor onderhoud, zijn kostbaar. Betrouwbare metingen verhogen de beschikbaarheid van het proces.meer...

Producten voor deze branche

Drankenindustrie

Voedingsmiddelenindustrie

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

In de drankenindustrie garanderen de juiste meetmethoden niet alleen de kwaliteit van het product, ze bespoedigen tevens de vaststelling van productiefouten en voorkomen productiestilstand.meer...

Producten voor deze branche

De voedingsmiddelenindustrie is onderworpen aan hoge kwaliteits- en hygiënenormen. Continue bewaking van alle productiestappen is cruciaal wanneer defecten moeten worden vastgesteld voordat ze het ein. Meer

Producten voor deze branche

Life Science

Vuilstortplaatsen

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

De strenge regelgeving in de Life Sciences vraagt om zeer betrouwbare meetmethoden. Als deze methoden continu worden aangewend, zorgen ze ervoor dat productiefouten snel worden geïdentificeerd.

Producten voor deze branche

Vuilstortplaatsen worden onderworpen aan strenge wettelijke eisen ten aanzien van de analyse van het percolaat. Daarom is een precieze en nauwkeurige bewaking uitermate belangrijk.

Producten voor deze branche

Pulp- en papierindustrie

Galvaniseren

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Betrouwbare meetmethoden zijn belangrijk voor de controle van kwaliteit en afvalwater in de papierindustrie.

Producten voor deze branche

Betrouwbare analyses spelen een belangrijke rol in het garanderen van de productkwaliteit in de metaalbewerkingsindustrie. Continue bewaking van galvaniseerbaden kan verspilling helpen voorkomen.

Producten voor deze branche

Biogas

Elektronica

Trinkwasserversorgung Chemische Industrie

Fermentatie of vergisting is een zeer gevoelig biologisch proces dat specifieke condities vereist om succesvol te zijn. Bewaking van deze condities is essentieel voor een rendabele bedrijfsvoering.

Producten voor deze branche

De elektronica-industrie hanteert strenge eisen met betrekking tot productkwaliteit. Uiterst gevoelige meetmethoden zijn cruciaal, omdat zelfs de kleinste deeltjes kunnen leiden tot productiefouten.

Producten voor deze branche

Viskwekerijen

Trinkwasserversorgung

De kwaliteit van het water is bepalend voor de gezondheid van vissen — daarom is een analyse onontbeerlijk.

Producten voor deze branche