CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

Maak kennis met Truecal van Hach

Neem
contact op
 
truecal-vial

Laboratoriummetingen kunnen mislukken als gevolg van een aantal factoren, waaronder fundamentele fouten in hantering en techniek, en problemen met verlopen chemicaliën of onjuiste monstername.

Truecal van Hach beperkt de verschillen in resultaten die worden veroorzaakt door verschillen in chemische grondstoffen. De streepjescode bevat de kalibratiecurvegegevens die specifiek zijn voor elke batch chemicaliën en werkt automatisch de kalibratiecurve bij. Met LCK-producten die gebruik maken van de Truecal-functie, hebt u een zorg minder tijdens essentiële vaardigheidstesten of testen voor de naleving van vergunningen.


Krijg de juiste resultaten - batch na batch

 

LCK Truecal-Parameters

LCK met Truecal:

Truecal ondersteunt vele LCK-afvalwaterparameters.
Er volgen nog meer testen!

Parameter                          Productnummer

  CZV   LCK1414, LCK114, LCK514
  LatoN   LCK138
  Ammonium   LCK303, LCK304
  Nitraat   LCK339, LCK340
  Nitriet   LCK341, LCK342
  Fosfaat   LCK349, LCK350

 

Software-Upgrade

 

Bestel de software om uw huidige DR3900- of DR6000-modellen van voor maart 2018 te upgraden. (de Truecal-software-upgrade is gratis wanneer een nieuw servicecontract wordt afgesloten of bij het upgraden van een bestaand servicecontract).

Klik hier voor meer informatie

 

Speciale Actie

 

Gebruikt u geen DR3900 of DR6000? Profiteer van ons speciale Truecal-aanbod voor de vervanging van uw huidige fotometer met een nieuwe DR3900 of DR6000.

Ja! Ik wil graag een offerte ontvangen.