CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

Uw analyse op maat!

De Hach kuvettentest: het systeem voor de fotometrische wateranalyse


De Hach kuvettentest: alles inclusief!
Een resultaat is maar een getal. De juiste nauwkeurigheid en precisie dienen met geringe inspanning bereikt te worden. De gebruiker hoeft nog niet eens een knop in te drukken!

De oplossing voor uw wateranalyses is de kuvettentest van Hach:

  • Nauwkeurige meetwaarden
  • Snelle, eenvoudige en veilige werkwijze
  • Voorgedoseerde reagentia voor meer dan 50 parameters in meer dan 90 meetbereiken
  • Innovatieve meettechniek voor alle analyses
  • Competente ondersteuning voor, tijdens en na de analyse
Alle componenten van het Hach kuvettentestsysteem zijn optimaal op elkaar afgestemd en worden voortdurend verder ontwikkeld - op basis van tientallen jaren ervaring en nauwe samenwerking met de gebruikers.

Overal inzetbaar
Kuvettentest voor afvalwater, drinkwater, koel- en ketelwater en oppervlaktewater.Voor iedere toepassing de juiste oplossing: parameters, meetbereiken en monstervoorbereiding binnen het wateranalysesysteem. Met name geschikt voor specifieke eisen voor afvalwater voor waterzuiveringsinstallaties (A.W.Z.I.) binnen de galvanische industrie, brouwerijen en chemische industrie, papier- en textielindustrie, energiecentrales, stortplaatsen, enz.

Het kuvettentestsysteem: voor iedereen een geschikte oplossing:
  • Communale zuiveringen: CZV, BZV5, stikstof, fosfaat
  • Waterleidingbedrijven: metalen, CZV, TOC, AOX, stikstof, overige parameters
  • Industrie: tensiden, stikstof, fosfaat, MEBAK, metalen, CZV, TOC, BZV5, AOX, overige parameters
  • Waterzuiveringsinstallatie: CZV, BZV5, stikstof, fosfaat, zuurcapaciteit, slibactiviteit en andere parameters
  • Overheid: CZV, TOC, BZV5, AOX, tensiden, stikstof, fosfaat, metalen, overige parameters

Kwaliteitsborging met Hach
Dat u de kwaliteit van uw product kent, behoeft geen toelichting. Maar de kwaliteit van de wateranalyses die u in eigen beheer uitvoert, is vaak onbekend. Toch leiden deze analyseresultaten mogelijk tot belangrijke beslissingen met financiële gevolgen. Iedere analyse heeft een precisie en een nauwkeurigheid die afhankelijk is van een aantal variabele factoren zoals apparatuur, reagentia, menselijke handelingen en de monstermatrix. Dit is onafhankelijk of u conform NEN-voorschriften of met een kuvettentest uw afvalwater analyseert.