CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

BZV-instrumenten

Vissen en ander aquatische levensvormen zijn voor hun overleving afhankelijk van opgeloste zuurstof in het water. Het is essentieel voor afvalwaterzuiveringsinstallaties om het biochemische zuurstofverbruik (BZV) te meten om zo vast te stellen in welke mate het afvalwater de hoeveelheid zuurstof in de ontvangende stroom verlaagt. Indien het niet wordt beheerd, kan geloosd afvalwater de zuurstof uit de ontvangende stroom verwijderen en aanzienlijke negatieve effecten hebben op het milieu. Het meten van BZV is vereist als onderdeel van lozingsvergunningen en is een belangrijke parameter om de doeltreffendheid van de afvalwaterbehandeling te evalueren.

Hach BZV-instrumenten in combinatie met Hach BZV-reagentia voor testen van biochemisch zuurstofverbruik helpen afvalwaterzuiveringsinstallaties optimale BZV-waarden te behalen terwijl ze een hoog niveau van operationele efficiëntie blijven handhaven.
 
items per pagina 10   |   20   |   50

Overige productfamilies