CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

ISE-standaarden

Met ISE-standaarden worden meetsystemen met ionselectieve elektroden gekalibreerd door de uitvoer van de elektrode te correleren aan de concentratie van het analiet. Vaak worden paren standaarden gebruikt waarvan de concentraties een factor tien verschillen (bijvoorbeeld 1, 10, 100 of 1000 mg/L). Voor nauwere analysebereiken kunnen ook andere combinaties worden gebruikt.
 
items per pagina 10   |   20   |   50