CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

Kwaliteitsborging - zekerheid in de praktijk

Dat u de kwaliteit van uw product kent, behoeft geen toelichting. Maar de kwaliteit van de wateranalyses die u in eigen beheer uitvoert, is vaak onbekend. Toch leiden deze analyseresultaten mogelijk tot belangrijke beslissingen met financiële gevolgen. Iedere analyse heeft een precisie en een nauwkeurigheid die afhankelijk is van een aantal variabele factoren zoals apparatuur, reagentia, menselijke handelingen en de monstermatrix. Dit is onafhankelijk of u conform NEN-voorschriften of met een kuvettentest uw afvalwater analyseert.

Kwaliteitsborging met Hach standaarden

Voor onze labanalyses bieden we drie vormen voor het uitvoeren van kwaliteitsborging: het uitgebreide Addista® systeem, de multistandaarden en de één-parameterstandaarden. 
Een standaard is een oplossing waar een te bepalen component met een bepaalde en bekende concentratie aanwezig is. Door deze oplossing te gebruiken, controleert u de werkwijze en het gehele analysesysteem (fotometer, pipetten, reagentia, etc.).

Addista® systeem 
Het Addista® systeem is een verpakking (LCA) met een drietal oplossingen. 
Deze speciaal voor kwaliteitsborging ontwikkelde verpakking bestaat uit: 
1. Gecombineerde standaard-en standaardadditieoplossing 
2. Ringonderzoekoplossing A 
3. Ringonderzoekoplossing B

Het Addista® ringonderzoek biedt u een extra mogelijkheid om uw wateranalysesysteem te toetsen. U stuurt de resultaten naar de vestiging van Hach in uw land, waarna een statistische uitwaardering plaatsvindt. U ontvangt daarna de ringonderzoekresultaten met informatie over de precisie en nauwkeurigheid, samen met een oorkonde als bewijs van een succesvolle deelname. Hiermee beschikt u over een externe bevestiging dat uw wateranalysesysteem en werkwijze in orde zijn.