CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

EZ Series sulfaatanalysers

De EZ Series online analysers bieden meerdere opties voor de bewaking van sulfaat in water. Typische applicaties zijn afvalwater, drinkwater, stoom- en energieopwekking, oppervlaktewater.

De EZ1036-analysers maken gebruik van colorimetrische analyse voor het meten van sulfaat:
Standaard meetbereik: 10 - 40 mg/L

Optie:
- Kalibratie tot 50 % van standaardbereik
- Interne verdunning

De EZ4000 Series sulfaatanalysers zijn titrators voor een enkele parameter:
- EZ4039 sulfaat, standaard meetbereik: 0 - 200 mg/L
- EZ4040 sulfaat, standaard meetbereik: 0 - 2000 mg/L

Opties:
- Kalibratie tot 10, 25 of 50 % van standaardbereik

Opties voor alle analysers omvatten:
- Analyse van meerdere stromen (1-8 stromen) om kosten per monsternamepunt te verlagen
- Analoge en/of digitale uitgangen voor communicatie

Voor sommige applicaties is het gebruik van een monstername-/filtratiesysteem of een extern verdunningssysteem vereist voor monsterconditionering. Controleer voor deze optie de pagina voor EZ9000 monsterconditionering.

Gebruik de filters in de onderstaande tabel om uw sulfaatanalyser te vinden. Heeft u ondersteuning of een andere configuratie nodig? Neem contact met ons op.
 
items per pagina 10   |   20   |   50