CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

BZV-reagentia

Vissen en ander aquatische levensvormen zijn voor hun overleving afhankelijk van opgeloste zuurstof in het water. Het is essentieel voor afvalwaterzuiveringsinstallaties om het biochemische zuurstofverbruik (BZV) te meten om zo vast te stellen in welke mate het afvalwater de hoeveelheid zuurstof in de ontvangende stroom verlaagt. Indien het niet wordt beheerd, kan geloosd afvalwater de zuurstof uit de ontvangende stroom verwijderen en aanzienlijke negatieve effecten hebben op het milieu. Het meten van BZV is vereist als onderdeel van lozingsvergunningen en is een belangrijke parameter om de doeltreffendheid van de afvalwaterbehandeling te evalueren.

BZV-reagentia van Hach helpen, in combinatie met HQD BZV-meters, afvalwaterzuiveringsinstallaties optimale BZV-meetwaarden te behalen, terwijl een hoog niveau van operationele efficiëntie kan worden gehandhaafd.
 
items per pagina 10   |   20   |   50

Overige productfamilies