CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

BART biodetectors

BART-biodetectors (Biological Activity Reaction Test) zijn uitstekende diagnosemiddelen die helpen om de aanwezigheid van procesverstoorders vast te stellen. Zoek uit of u bacteriën hebt die slijmlagen creëren en desinfectie belemmeren en ontdek of ijzerreducerende bacteriën corrosie van uw leidingen veroorzaken. Er zijn tests leverbaar voor vele typen bacteriën, waaronder sulfaatreducerende bacteriën, heterotrofe bacteriën, nitrificerende bacteriën, bacteriën in zwembaden en wellnessruimten en blauwalgen.
 
items per pagina 10   |   20   |   50

Overige productfamilies