CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

Hach helpt


Bij Hach geloven we dat acties meer zeggen dan woorden. Daarom hebben we het Hach Helpt-initiatief opgericht, dat partners de kans biedt om dichtbij en over de hele wereld het verschil te maken.

Onze normen en waarden zijn een leidraad in de toewijding aan lokale gemeenschappen en organisaties om iedereen die het nodig heeft te voorzien van schoon en veilig drinkwater. Hach helpt slaat de handen ineen met een aantal non-profitorganisaties, om samen onze doelen te bereiken.

Water for People

Water For People zet zich in voor de ontwikkeling van goed drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen, in stand gehouden door hechte gemeenschappen en sterke bedrijven en overheden. Water For People is in 1991 ontstaan uit de American Water Works Association (AWWA), de grootste non-profit onderszoeks- en onderwijsinstantie die zich richt op waterbeheer en -zuivering.

Hoe Hach helpt: Hach ondersteunt Water For People al jaren met zowel financiële en materiele middelen als met kennis. Hach voegt zich bij Water For People in de nasleep van natuurrampen om hulpbehoevenden te voorzien van schoon water en om over de hele wereld nieuwe projecten op te zetten ten behoeve van schoon water en sanitatie.

Water Mission

Water Mission ontwerpt, vervaardigt en implementeert oplossingen voor schoon water, sanitair en hygiëne (WASH) voor mensen in ontwikkelingslanden en rampgebieden. Sinds de oprichting in 2001, is het bedrijf gegroeid naar 250 medewerkers wereldwijd, verspreid over permanente landelijke projecten. Ze gebruiken hun innovatieve technologieën en technische expertise om de wereldwijde watersnood terug te dringen.

Hoe Hach helpt: De langdurige samenwerking tussen Hach en Water Mission is de afgelopen jaren versterkt door het verstrekken van apparatuur en financiële middelen in de nasleep van mondiale rampen, maar ook door het organiseren van de jaarlijkse Hach Walk for Water. Deze wandeltocht wordt georganiseerd om lokaal aandacht te vragen voor de mondiale watersnood en om geld op te halen voor duurzame waterzuiveringssystemen voor arme gemeenschappen wereldwijd.

United Way of Larimer County

Samen met partners, donateurs en medestanders werkt United Way of Larimer County aan oplossingen voor de lange termijn op het gebied van onderwijs, inkomen en gezondheid om lokaal het verschil te kunnen maken.

Hoe Hach helpt: Hach ondersteunt de campagne van United Way al jarenlang, met inzamelingsacties en evenementen. Hach voert ieder jaar een week lang actie om medewerkers de kans te geven tijdens de actie een deel van hun salaris te doneren en mee te doen aan de activiteiten die week. Alle opbrengsten van de activiteiten die week gaan naar United Way of Larimer County.

Boys & Girls Club of Larimer County

De Boys & Girls Club of Larimer County geeft alle jonge mensen, in het bijzonder zij die dat het meeste nodig hebben, de kans om zich te ontpoppen als productieve, zorgzame en verantwoordelijke staatsburgers. Ze bieden een toevluchtsoord aan kwetsbare kinderen en kinderen zonder toezicht. Ze nodigen kinderen uit te ontdekken wat ze in zich hebben en leren ze vaardigheden om hun potentie te verwezenlijken. Het doel is om te zorgen dat de kinderen beter meekomen in de maatschappij en uiteindelijk een succesvolle loopbaan hebben.

Hoe Hach helpt: Hach helpt deze geweldige organisatie door financiële steun te verlenen, te sponsoren en door het hele jaar vrijwilligers in te zetten bij evenementen. Tijdens een van de hoogtepunten, het STEAMfest in Northern Colorado, wordt scheikunde op een leuke manier onder de aandacht gebracht bij de volgende generatie.

The Matthews House

The Matthews House zet zich in om de jeugd en families in Northern Colorado zelfvoorzienend te laten worden. Veel van de jeugd en families waar ze mee werken hebben te maken met sociale overheidsinstanties, pleegzorg en het jeugdstrafrecht. Vanuit hun twee Community Life Centers biedt het Matthews House alle jeugd en families hulp om mishandeling en verwaarlozing te helpen voorkomen. Dit voorkomt dat de jeugd later alsnog bij hulpinstanties moet aankloppen. Het Matthews House Education & Employment Center, geopend in april 2015, verzorgt beroepsopleidingen zodat mensen een beroep kunnen kiezen waarmee ze zichzelf kunnen onderhouden.

Hoe Hach helpt: Hach helpt zorgt voor assistentie, donaties en vrijwilligers bij veel van de evenementen die door het Matthews House worden georganiseerd. Sommige evenementen zijn in het leven geroepen om families en kinderen te ondersteunen, om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeenschap te eten heeft of om spullen te doneren aan ouders die net een kind hebben gekregen, zodat ze een goede start hebben.

Kameroen

Hach-medewerkers in Duitsland werkten samen met de Belgische organisatie "Engineers without Frontiers" om een gemeenschap in Kameroen te helpen. Voor dit project hebben de medewerkers de nodige financiering verstrekt voor de aanleg van een voorziening voor het verzamelen van regenwater, waardoor een lokale school tijdens het regenseizoen zoveel mogelijk regenwater kan verzamelen en zo zoet water kan leveren aan de leerlingen en leraren van de school, én ook nog voldoende water voor de moestuin. Daarnaast heeft het team basiswaterkwaliteitstrainingen gegeven en lokale gemeenschapsleden opgeleid om in de toekomst extra regenverzamelsystemen te bouwen.