CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

Privacy Policy

WE HEBBEN ONZE PRIVACYKENNISGEVING BIJGEWERKT, INGAANDE OP 1 mei 2018.

Dit Online privacybeleid (“Privacybeleid”) legt uit hoe HACH LANGE NV/SA (“Hach”) omgaat met Persoonsgegevens die aan ons geleverd werden op websites, mobiele sites, mobiele applicaties en andere digitale diensten en producten beheerst door Hach die een link naar dit Privacybeleid bevatten (samen, de “Sites van Hach”). Hach is onder de toepasselijke wetgeving de gegevenscontroleur voor het verwerken van de Persoonsgegevens.

Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op Sites van Hach die geen link bevatten naar dit Privacybeleid of op websites van derden waarnaar vanuit Sites van Hach gelinkt werd. 

Informatie die we verzamelen

Hach verzamelt de volgende types informatie via de Sites van Hach:

 • Informatie die u verstrekt. Persoonsgegevens die u verstrekt bij het registreren voor onze producten en diensten, als antwoord op vragenlijsten of enquêtes, of bij het contact opnemen met de klantendienst van Hach.
 • Automatisch verzamelde informatie. Uw IP-adres en niet-identificerende informatie over uw gebruik van Sites van Hach kunnen automatisch verzameld worden via opvolgingstechnologieën zoals cookies. De software van uw websitebrowser kan ingesteld worden om alle cookies te verwerpen. Cookies kunnen u echter toelaten om voordeel te halen uit bepaalde essentiële kenmerken van de site, die mogelijk niet zullen werken als u cookies verwerpt.
 • Informatie verzameld uit andere bronnen. We kunnen informatie over u uit Sites van Hach, informatie offline verzameld of afkomstig van externe partijen samenvoegen.

Hoe we uw informatie gebruiken

Hach gebruikt de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • om u de door u verzochte producten en diensten van Hach te leveren;
 • om informatie over gelijkwaardige en/of verwante producten en diensten aan te bieden en te leveren;
 • om uw ervaring op de Sites van Hach op maat aan te passen en te verbeteren;
 • om onze producten en Sites van Hach in het algemeen te verbeteren, en voor andere interne zakelijke doeleinden.
 • Wettelijke verplichtingen inzake kennisgeving en melding aan autoriteiten.

Onder de Europese wetten inzake gegevensbescherming moet Hach een juridische basis hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. De wettelijke principes die van toepassing zijn op een gegeven situatie zullen afhangen van voor welke van de hierboven beschreven specifieke doeleinden Hach uw Persoonsgegevens aan het verwerken is.

 • In bepaalde gevallen kan Hach vragen naar uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. Moest u ervoor kiezen om toestemming te verlenen, kan u later uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”. Merk op dat de intrekking van de toestemming geen invloed zal hebben op reeds uitgevoerde verwerking.
 • In andere gevallen kan de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een toepasselijke wet of regelgeving, of voor het uitvoeren van een contract waaraan u onderworpen bent. U kan zich mogelijk niet uitschrijven voor deze verwerking, of uw keuze tot uitschrijven kan invloed hebben op ons vermogen om aan een contractuele verplichting te voldoen die u anderszins verschuldigd is.
 • In nog andere gevallen kan Hach uw Persoonsgegevens verwerken op basis van de legitieme belangen van Hach in het met u communiceren over onze producten en diensten, en over wetenschappelijk onderzoek en opleidingskansen. U heeft het recht zich uit te schrijven voor al dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan dat doen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”.

Handelingen voor verwerking omvatten mogelijk het optekenen, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, blokkering, wissing of vernietiging van Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen opgeslagen worden voor vijf jaar na de meest recente interactie die we met u hebben gehad, waarna ze gearchiveerd zullen worden maar enkel voor zolang als redelijk noodzakelijk voor de hierboven uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Informatie die we delen

Hach verkoopt of deelt uw Persoonsgegevens niet met derde partijen zonder uw toestemming, behalve:

 • Aan filialen en externe dienstverleners, voor het leveren van diensten en informatie op onze sites, waaronder online marketing en reclame, en om onze zakelijke werking te ondersteunen. We vereisen dat deze partijen uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacykennisgeving zullen behandelen.
 • Aan filialen, om informatie over verwante producten en diensten aan te bieden en te leveren. We zullen geen Persoonsgegevens delen uit landen die toestemming vereisen, tenzij op voorhand toestemming werd verkregen voor het delen met gerelateerde filialen. We vereisen dat deze partijen Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacykennisgeving zullen behandelen.
 • Aan andere bedrijven in verband met de verkoop of overdracht van één van onze productlijnen of divisies, waaronder de diensten geleverd via een of meerdere van de filialen van Hach.
 • Aan beherende regelgevende autoriteiten, waaronder de Amerikaanse Food and Drug Administration, of waar het anderszins noodzakelijk kan zijn voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting of eis.

In het geval Hach beslist om ons bedrijf te herorganiseren of af te stoten via verkoop, fusie of overname, kan Hach Persoonsgegevens over u delen met feitelijke of mogelijke kopers. We zullen vereisen dat feitelijke of mogelijke kopers deze Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met deze kennisgeving. U kan alle gerelateerde filialen hier vinden.

Uw keuzes inzake Privacy

U heeft het recht om Persoonsgegevens over u die we bewaren in te kijken en er een kopie van te krijgen, evenals om verbeteringen aan te brengen aan onnauwkeurige of onvolledige Personeelsgegevens over u. U heeft het recht om de gegevens die u ons verstrekt heeft te verkrijgen in een machine-leesbare vorm en om die gegevens naar een andere controleur door te sturen. U kan ook verzoeken om uw Persoonsgegevens te wissen of dat beperkingen worden opgelegd op de verwerking ervan, of om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van Persoonsgegevens over u. Om Persoonsgegevens over u te openen, om een zorg of klacht in te dienen, om te verzoeken om een correctie of om zich uit te schrijven uit bepaalde programma’s, neemt u contact op met onze Privacyleider door te klikken op de link “Contact” op de Site van de Hach die u gebruikt, via de contactinformatie van de Hach op de mobiele toepassing van Hach die u gebruikt of door ons te e-mailen op privacy@hach.com. U kan ook een brief sturen naar het volgende adres:

HACH LANGE NV/SA
T.a.v.: Privacy
Motstraat 54 
B-2800 MECHELEN

De Autoriteit voor Gegevensbescherming (Data Protection Authority, DPA) van België is verantwoordelijk voor het verzekeren dat de privacywetgeving gevolgd wordt in België. Voor meer informatie over uw privacyrechten, of als u niet in staat bent een probleem rechtstreeks met ons op te lossen en u een klacht wenst in te dienen, neemt u contact op met: uw lokale Autoriteit voor Gegevensbescherming .

Beveiliging

Hach behoudt controle over het beschermen en beveiligen van Persoonsgegevens, maar wanneer u Persoonsgegevens online deelt, bestaat altijd het risico dat een niet-gemachtigde derde partij toegang verkrijgt tot uw informatie.

Wereldwijd onze Sites bezoeken

Door deze site te bezoeken, begrijpt u dat uw Persoonsgegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt zullen worden in de Verenigde Staten en in gelijk welk land waar we mogelijk in de loop van onze zakelijke werking uw informatie naartoe sturen. Hach kan Persoonsgegevens over u doorsturen naar filialen over de hele wereld. Deze filialen kunnen op hun beurt Persoonsgegevens over u doorsturen naar andere gerelateerde filialen. Sommige filialen bevinden zich mogelijk in landen die geen gepast niveau van gegevensbescherming bieden. Desondanks zijn alle gerelateerde filialen vereist om Persoonsgegevens te behandelen op een manier die overeenkomt met deze kennisgeving. Om bijkomende informatie te verkrijgen over de beveiligingsmaatregelen die we ingesteld hebben voor internationale transfers van Persoonsgegevens, neemt u contact met ons op aan de hand van de gegevens in de sectie “Uw keuzes inzake Privacy”.

Wijzigingen aan onze Privacykennisgeving

Controleer deze Privacykennisgeving regelmatig, aangezien we van tijd tot tijd gedeelten van dit Privacybeleid kunnen wijzigen of bijwerken, onderhevig aan eventueel toepasselijke toestemmingsvereisten. Alle veranderingen zullen onmiddellijk op deze pagina gepost worden, bovenaan de pagina vergezeld van een nieuwe ingangsdatum.


Hach Online Privacybeleid

Ingaande op 1 mei 2018

Deze Online Privacykennisgeving (“Privacybeleid”) legt uit hoe we omgaan met de Persoonsgegevens die ons verstrekt worden via websites, mobiele sites, mobiele toepassingen en andere digitale diensten en producten, onder beheer van Bedrijf Hach, Mostraat 54, B-2800 MECHELEN en die een link bevatten naar dit Privacybeleid (samen de “Sites Hach”). Hach is onder de toepasselijke wetgeving de gegevensbeheerder voor het verwerken van de Persoonsgegevens.

Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op Sites van Hach die geen link bevatten naar dit Privacybeleid of op websites van derden waarnaar vanuit Sites van Hach gelinkt kan worden.


Types informatie die we online verzamelen

De types Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen terwijl u de Sites van Hach gebruikt, worden beschreven in deze sectie en omvatten zowel informatie die u ons biedt en informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Sites van Hach gebruikt.

Voor de doeleinden van deze Privacykennisgeving betekent “Persoonsgegevens” informatie die u identificeert of die redelijkerwijs gebruikt zou kunnen worden om u te identificeren. Voorbeelden van Persoonsgegevens omvatten naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Informatie die u aanbiedt

U hoeft zich niet te registreren voor een dienst of programma om veel van de informatie te kunnen krijgen die beschikbaar is via de Sites van Hach. Een deel van onze inhoud is echter enkel beschikbaar aan geregistreerd of geïdentificeerde gebruikers en zal vereisen dat u een profiel aanmaakt of specifieke informatie over uzelf geeft om u de dienst te kunnen aanbieden.

Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u Sites van Hach bezoekt

Hach verzamelt Persoonsgegevens die u verstrekt op Sites van Hach, bijvoorbeeld bij het aankopen van een product, om marketingproducten en informatie te ontvangen, om contact op te nemen met de klantendienst van Hach, of om te reageren op vragenlijsten of enquêtes van Hach. Dit omvat mogelijk:

 • Contactinformatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.
 • Registratie-informatie zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Vergoedingsinformatie wanneer u een dienst levert aan Hach in uw hoedanigheid als zorgverlener.
 • Informatie over tewerkstelling, opleiding en andere achtergrondinformatie wanneer u navraag doet naar tewerkstelling bij Hach.
 • Betalingsinformatie (zoals bankinformatie, nummer betaalkaart, vervaldatum, leveringadres en facturatieadres).
 • Inhoud die u mogelijk verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u ons Online Contactformulier invult of andere informatie indient).

Persoonsgegevens die u deelt bij andere interacties met Hach

U kan contact opnemen met Hach om vragen te stellen, uw zorgen te bespreken of om problemen te melden inzake onze producten. Als u communiceert met of informatie verzoekt van Hach, kan men u vragen om ook uw contactinformatie te geven, evenals gelijk welke Persoonsgegevens die relevant zijn voor uw verzoek.

Informatie die automatisch verzameld kan worden

Wanneer u Sites van Hach gebruikt, kunnen we automatisch ook bepaalde informatie over gebruik en toestel verzamelen zoals hierna beschreven.

IP-adres

We kunnen het Internetprotocol (“IP”) -adres van uw computer of andere elektronische apparaten registreren wanneer u de Sites van Hach bezoekt. Een IP-adres identificeert het elektronisch apparaat dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Sites, wat u toelaat om communicatie met uw computer te behouden terwijl u tussen de Sites van Hach navigeert en om inhoud op maat aan te passen.

Cookies en andere opvolgingstechnologieën

We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van Sites van Hach via opvolgingstechnologieën zoals cookies en webbakens. Een “cookie” is een uniek nummer dat op uw computer werd overgebracht om uw interesses en voorkeuren op te volgen en om u als herhaalde bezoeker te herkennen. Een “Webbaken” is en doorzichtige grafische afbeelding die op een website, e-mail of reclame werd geplaats en dat het mogelijk maakt toezicht te houden op zaken zoals gebruikersactiviteit en siteverkeer. Deze technologieën helpen om uw voorkeuren te herinneren en laten ons toe u de inhoud en functies te leveren die waarschijnlijk van grootste interesse zouden zijn voor u op basis van de “clickstream”-gegevens die uw vorige activiteiten op Sites van Hach weergeven.

We gebruiken Google Display Advertising (zoals Retargeting met Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager integration en Google Analytics Demographics and Interest Reporting) om (1) u onze reclame te laten zien op andere websites op basis van uw eerdere bezoeken aan Sites van Hach en (2) om de indruk nagelaten door onze reclame en gebruik van reclamediensten beter te begrijpen. In verband met de dienst Google Analytics Demographics and Interest Reporting kunnen we gegevens uit de informatie van Google over op interesse gebaseerde reclame of externe publieken (zoals leeftijd, geslacht en interesses) gebruiken met Google Analytics om onze marketingcampagnes en Site-inhoud te begrijpen en te verbeteren.

Een deel van onze online reclamevoering vindt plaats via Google Display Advertising. Als deel van dit programma gebruiken we functies van Google Analytics zoals Retargeting. Naast die functie en andere aangeboden door reclamenetwerken, kunnen wij en de beheerders van reclamenetwerken, waaronder Google, cookies van derde partijen gebruiken (zoals de DoubleClick-cookie) - en in sommige gevallen cookies van eerste partijen (zoals het Google Analytics-cookie) - om reclame gericht en geoptimaliseerd weer te geven op het Internet, op basis van de vorige bezoeken van een gebruiker aan Sites van Hach. Wanneer u Sites van Hach bezoekt, kunnen we u ook reclame tonen van sommige van onze gelieerde bedrijven.

U kan u uitschrijven uit Google Ads door http://www.google.com/ads/preferences te bezoeken. Als u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden door Google Analytics, kan u de browser add-on voor uitschrijven uit Google Analytics installeren, te vinden op de Google Analytics opt-out pagina.

Deze Site van Hach is niet ontworpen om te reageren op "do not track"-signalen ontvangen van browsers.

Om meer te weten te komen over cookies en andere opvolgingstechnologieën, waaronder over hoe deze uit te schakelen, gaat u naar http://www.allaboutcookies.org/. Let erop dat sommige cookies cruciaal zijn voor de werking van onze Sites en dat het wissen of uitschakelen ervan de functionaliteit van de site zal verminderen.

Mobiele opvolging

Sommige Sites van Hach zijn beschikbaar als ofwel mobiele toepassingen of als mobiele sites die u kan gebruiken op uw mobiele toestel. Als u een mobiel toestel gebruikt om de Sites van Hach te openen, kunnen we de volgende gsm-specifieke informatie verzamelen, naast de andere hierboven beschreven informatie: toestel- of reclame-ID, type toestel, type hardware, adres voor media access control (“MAC”), internationaal identiteitsnummer voor mobiele uitrusting (international mobile equipment identity, “IMEI”), de versie van het besturingssysteem van uw mobiele toestel, het platform gebruikt voor het openen of downloaden van de Site van Hach (bijv. Apple, Google, Amazon, Windows), locatie-informatie en gebruiksinformatie over uw toestel en uw gebruik van de Sites van Hach.

Informatie verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u uit een bezoek aan een Site van Hach combineren met informatie over u uit bezoeken aan andere Sites van Hach. We kunnen ook informatie over u die verzameld werd via de Sites van Hach combineren met informatie die we offline verzameld hebben, evenals met informatie die ons door derde partijen geleverd werd, zoals externe lijstproviders.


Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken uw Persoonsgegevens om u de door u verzochte producten en diensten te bezorgen, met u te communiceren, uw ervaring op de Sites van Hach te verbeteren, in het algemeen onze producten en diensten te verbeteren en voor andere interne zakelijke doeleinden. Dat gebruik omvat mogelijk ook het registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen of de combinatie, beperking, blokkering, wissing of vernietiging van Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen opgeslagen worden voor vijf jaar na de meest recente interactie die we met u hebben gehad, waarna ze gearchiveerd zullen worden maar enkel voor zolang als redelijk noodzakelijk voor de hierboven uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Het leveren van door u verzochte producten en diensten

Als u ervoor kiest om een product aan te kopen of onze diensten te ontvangen, gebruiken we de Persoonsgegevens die u ons verstrekt via de Sites van Hach om uw bestellingen en facturen te beheren, betalingen te verwerken, te reageren op uw vragen, u de door u verzochte diensten te leveren en om een optimale klantervaring te bieden.

Marketing

U kan ook marketinginformatie krijgen van Hach en verwante filialen, zoals aanbiedingen over aan Hach gerelateerde producten of diensten, uitnodigingen om deel te nemen aan enquêtes over onze producten, of kennisgevingen over speciale promoties. In dergelijke gevallen zullen we uw contactinformatie en andere Persoonsgegevens gebruiken om u marketinginformatie op te sturen.

Op maat gemaakte gebruikerservaringen

De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen gebruikt worden om op maat aangepaste aanbiedingen, informatie of diensten op te stellen, aangepast aan uw interesses en voorkeuren. We kunnen ook uw IP-adres en de gegevens die we automatisch verkrijgen via het gebruik van cookies of gelijkwaardige opvolgingstechnologieën gebruiken om te zorgen dat onze Hach Sites eenvoudiger te gebruiken en te navigeren zijn, en ook om de op Sites van Hach geleverde inhoud op maat aan te passen, door de informatie en diensten te anticiperen waar u interesse in zou kunnen hebben.

Verbetering bedrijf en product

Om nieuwe feiten te ontdekken die Hach kunnen helpen om de noden van klanten beter te begrijpen en om producten, diensten, materialen en programma’s te helpen verbeteren, ontwikkelen en evalueren. Hach analyseert de informatie die u verstrekt heeft. Voor deze doeleinden gebruikt Hach geen informatie die u zou kunnen identificeren.

Site-analyse en verbetering

We kunnen de informatie die u verstrekt en de informatie die we automatisch verzamelen over uw gebruik van de Sites van Hach gebruiken om toezicht te houden op verkeerspatronen en voorkeuren voor siteverbetering, analyse en optimalisatie.

Wettelijke basis voor verwerking

Onder de Europese wetten inzake gegevensbescherming moet Hach een juridische basis hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. De wettelijke principes die van toepassing zijn op een gegeven situatie zullen afhangen van voor welke van de hierboven beschreven specifieke doeleinden Hach uw Persoonsgegevens aan het verwerken is:

 • In bepaalde gevallen kan Hach vragen naar uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. Moest u ervoor kiezen om toestemming te verlenen, kan u later uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”. Merk op dat de intrekking van de toestemming geen invloed zal hebben op reeds uitgevoerde verwerking.
 • In andere gevallen kan de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een toepasselijke wet of regelgeving, of voor het uitvoeren van een contract waaraan u onderworpen bent. U kan zich mogelijk niet uitschrijven voor deze verwerking, of uw keuze tot uitschrijven kan invloed hebben op ons vermogen om aan een contractuele verplichting te voldoen die u anderszins verschuldigd is.
 • In nog andere gevallen kan Hach uw Persoonsgegevens verwerken op basis van de legitieme belangen van Hach in het met u communiceren over onze producten en diensten, en over wetenschappelijk onderzoek en opleidingskansen. U heeft het recht zich uit te schrijven voor al dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan dat doen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”.

Informatie die we delen

We delen uw Persoonsgegevens enkel met derde partijen zoals hieronder beschreven. We verkopen of verhuren geen Persoonsgegevens aan derde partijen voor hun eigen marketingdoeleinden.

Reclame van derde partijen en reclame op basis van online gedrag

Men kan u op websites en mobiele diensten van derde partijen voor u op maat aangepaste online reclame tonen voor producten en diensten van Hach, bijvoorbeeld op basis van informatie die u verstrekt aan Hach of een website van een derde partij die u bezoekt, of over uw browsingactiviteit, aankopen of interesses. Deze types op maat gemaakt online reclame kan via verschillende bronnen komen, zoals onder andere:

 • We kunnen uw niet-identificerende informatie, die we verkregen via cookies en andere opvolgingstechnologieën op onze Sites van Hach, delen met onze reclamedienstverleners.
 • Sommige Sites van Hach nemen deel aan op online gedrag gebaseerde reclame (dit wordt soms “retarget”-reclame of op interesse gebaseerde reclame genoemd). U kan deze sites identificeren via de link “Keuzes inzake reclame” in de voettekst. Onze reclamenetwerkpartners kunnen op Sites van Hach en op andere websites van derde partijen cookies plaatsen en gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten, en u zo van online reclame te voorzien die gebaseerd is op uw interesses. Wanneer op online gedrag gebaseerde reclame van een Hach aan u geleverd wordt, zal u een icoontje “Ad Choices” zien. Door te klikken op het icoontje of de link gaat u naar een website waar u het gebruik van gegevens over uw browsinggeschiedenis die gebruik wordt voor het leveren van op online gedrag gebaseerde reclame te beheren of om u daarvoor uit te schrijven. Als u zich uitschrijft, kan u nog steeds online reclame zien, waaronder reclame van Hach, die gebaseerd is op andere informatie (bijv. op basis van de inhoud van de pagina die bekeken wordt in plaats van uw voorgaande clickstream-activiteit). In sommige gevallen kunnen deze externe adverteerders nog steeds informatie verzamelen over uw browsingactiviteit, maar zij zullen deze informatie niet gebruiken om reclame aan te bieden die gebaseerd is op uw vorige online browsinggedrag.
 • Sommige webbrowsers kunnen “do-not-track”-signalen sturen aan websites waarmee de browser communiceert. Op de datum waarop deze Privacykennisgeving van kracht ging, was er nog geen industrienorm vastgesteld over hoe te reageren op deze signalen. Hach reageert dus momenteel niet op deze signalen. Zoals eerder besproken, kan u zich uitschrijven uit adverteerders die uw browsinggeschiedenis gebruiken om op online gedrag gebaseerde reclame te leveren door te klikken op Wettelijke basis voor verwerking.

Filialen, verkopers en leveranciers

We hebben relaties met leveranciers en gelieerde bedrijven, die ons helpen ons bedrijf pe runnen en waarvoor het in de loop van het verlenen van hun diensten aan Hach noodzakelijk kan zijn dat zij toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. We zullen deze partijen geen machtiging geven om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor gelijk welk doel dat geen verband houdt met de bedrijfsvoering van Hach en haar gerelateerde filialen, en we delen geen Persoonsgegevens uit landen die toestemming vereisen, tenzij gepaste toestemming voor het delen met gerelateerde filialen op voorhand verkregen werd. We vereisen dat deze partijen in uw Persoonsgegevens overeenstemming met deze Privacykennisgeving zullen behandelen.

Sites samen met andere merken

We kunnen samenwerken met andere bedrijven om u inhoud of diensten te geven op gezamenlijke basis. Op sites met andere merken zal u op uw scherm zowel het logo van Hach zien als het logo van de samenwerkende partner. U moet de afzonderlijke privacybeleidsvoorschriften lezen van onze samenwerkende partners, aangezien ze in bepaalde opzichten kunnen verschillen van de onze. Het lezen van deze beleidsvoorschriften zal u helpen een geïnformeerde beslissing te nemen over of u al dan niet uw informatie aan een gegeven site wenst te geven.

Productverslagen

Als u contact opneemt met Hach over uw ervaring inzake het gebruik van een van onze producten, kunnen we de informatie die u verstrekt gebruiken bij het indienen van verslagen aan de aangewezen regelgevende overheidsautoriteiten, zoals van ons vereist volgens de wet.

Wettelijke rechten en verplichtingen

In bepaalde beperkte omstandigheden kan Hach uw Persoonsgegevens moeten vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting of eis, zoals het naleven van meldingsverplichtingen aan onze beheersende regelgevende autoriteiten over de veiligheid van onze producten, of in verband met de verkoop of overdracht van een van onze productlijnen of divisies, waaronder de diensten verleend via een of meerdere van de Sites van Hach. In dergelijk gevallen zullen we maatregelen treffen om uw Persoonsgegevens zover mogelijk te beschermen. We behouden ons ook het recht voor om Persoonsgegevens te gebruiken om gebruikers te onderzoeken en te vervolgen die onze regels overtreden of die betrokken zijn in gedrag dat illegaal of schadelijk is voor anderen of voor de eigendom van anderen.

Wijziging in organisatie

In het geval Hach beslist om ons bedrijf te herorganiseren of af te stoten via verkoop, fusie of overname, kan Hach Persoonsgegevens over u delen met feitelijke of mogelijke kopers. We zullen vereisen dat feitelijke of mogelijke kopers deze Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met deze kennisgeving.


Privacy van kinderen

Hach verzamelt of gebruikt op Sites van Hach bewust geen enkele Persoonsgegevens rechtstreeks van kinderen (Hach definieert “kinderen” als minderjarigen jonger dan 18 jaar). We laten kinderen niet bewust toe om onze producten te bestellen, met ons te communiceren of op gelijk welke van onze online diensten te gebruiken. Als u een ouder bent en u wordt u ervan bewust dat uw kind ons informatie gegeven heeft, neem dan contact met ons op aan de hand van een van de hierna gespecificeerde methoden, en we zullen met u samenwerken om dit probleem aan te pakken.


Uw keuzes inzake Privacy

U heeft het recht om Persoonsgegevens over u die we bewaren in te kijken en er een kopie van te krijgen, evenals om verbeteringen aan te brengen aan onnauwkeurige of onvolledige Personeelsgegevens over u. U heeft mogelijk het recht om de gegevens die u ons verstrekt heeft te verkrijgen in een machine-leesbare vorm en om die gegevens naar een andere controleur door te sturen. U kan ook verzoeken om uw Persoonsgegevens te wissen of dat beperkingen worden opgelegd op de verwerking ervan, of om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van Persoonsgegevens over u. Om Persoonsgegevens over u te openen, om een zorg of klacht in te dienen, om te verzoeken om een correctie of om zich uit te schrijven uit bepaalde programma’s, neemt u contact op met ons Privacykantoor door te klikken op de link “Contact” op de Site van Hach die u gebruikt, via de contactinformatie van de Hach op de mobiele toepassing van Hach die u gebruikt of door ons te e-mailen op privacy@hach.com. U kan ook een brief sturen naar het volgende adres:

HACH LANGE NV/SA
T.a.v.: Privacy
Motstraat 54
B-2800 MECHELEN

De Autoriteit voor Gegevensbescherming (DPA) van België is verantwoordelijk voor het verzekeren dat de privacywetgeving gevolgd wordt in België. Voor meer informatie over uw privacyrechten, of als u niet in staat bent een probleem rechtstreeks met ons op te lossen en u een klacht wenst in te dienen, neemt u contact op met: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

Vermeld bij alle communicaties met Hach uw e-mailadres, het adres van de Website, mobiele toepassing en/of het specifieke product van Hach via welke u Persoonsgegevens hebt aangeboden (bijv. hach.com), evenals een gedetailleerde uitleg van uw verzoek. Als u uw Persoonsgegevens wilt wissen, bijwerken of verbeteren en u contact met ons opneemt via e-mail, vermeld dan “Deletion Request” (verzoek tot wissen) of “Amendment/Correction Request” (verzoek tot aanpassen/correctie) in de onderwerpregel van de e-mail. We zullen alle redelijke verzoeken op tij


Gegevensbeveiliging

Hach onderhoudt redelijke technische, administratieve en fysieke controles om alle via de Sites van Hach verzamelde Persoonsgegevens te beveiligen. Er is echter altijd een zeker risico dat een niet gemachtigde derde partij een internettransmissie kan onderscheppen, of dat iemand een manier zal vinden om onze beveiligingssystemen te omzeilen. We dringen er op aan dat u voorzichtigheid betracht bij het versturen van Persoonsgegevens via het internet, in het bijzonder informatie in verband met uw financiën. Hach kan niet garanderen dat niet gemachtigde derde partijen geen toegang zullen verkrijgen tot uw Persoonsgegevens. Daarom moet u bij het indienen van gegevens aan Sites van Hach zowel de voordelen als de risico’s afwegen.


Sites van derde partijen en plug-ins sociale media

Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op Sites van Hach die geen link bevatten naar deze Privacykennisgeving of op websites van derden waarnaar vanuit Sites van Hach gelinkt kan worden. Sites van Hach kunnen plug-ins voor sociale media gebruiken (bijv. de knop “Vind ik leuk” op Facebook, “delen naar Twitter”) om u in staat te stellen op eenvoudigere manier informatie te delen met anderen. Wanneer u Sites van Hach bezoekt, kan de beheerder van de sociale mediaplug-in een cookie plaatsen op uw computer of andere elektronische toestel dat de beheerder in staat stelt om personen te herkennen die eerder onze Site bezocht hebben. Als u ingelogd bent op de sociale mediawebsite (bijv. Twitter, Facebook) terwijl u aan het browsen bent op onze Site van Hach, laat de sociale media mediaplug-in toe dat de sociale mediawebsite informatie krijgt dat u onze Site van Hach bezocht hebt. De sociale mediaplug-in laat ook toe dat de sociale mediawebsite informatie over uw activiteiten op onze Site van Hach deelt met andere gebruikers van hun sociale mediawebsite. Deze deelinstellingen worden beheerd door de sociale mediawebsite en worden beheerd door hun privacybeleid.

Wereldwijd onze Sites bezoeken

Deze website is in bezit en onder beheer van Hach in de Verenigde Staten, maar de informatie die u aanbiedt zal toegankelijk zijn voor onze filialen, verkopers en leveranciers in andere landen, in overeenstemming met dit beleid. Als u verder deze site bezoekt vanuit een land buiten de Verenigde Staten, zal uw communicatie met ons noodzakelijkerwijs leiden tot de overdracht van informatie over internationale grenzen. Het niveau van wettelijke bescherming voor Persoonsgegevens is niet hetzelfde in alle landen. We zullen echter de beveiligingsmaatregelen zoals beschreven in deze Privacykennisgeving aanhouden in een inspanning uw informatie beveiligd te houden. Door deze site te bezoeken, begrijpt u dat uw Persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt zullen worden in de Verenigde Staten en in gelijk welk land waar we mogelijk in de loop van onze zakelijke werking uw informatie naartoe sturen.

Kennisgeving aan inwoners van Californië

Onderhevig aan bepaalde beperkingen onder California Civil Code § 1798.83, kunnen inwoners van Californië ons vragen hen het volgende te bezorgen: (i) een lijst van bepaalde categorieën van Persoonsgegevens die we tijdens het onmiddellijk voorafgaand kalenderjaar hebben openbaar gemaakt aan derde partijen voor hun rechtstreekse marketingdoeleinden, en (ii) de identiteit van die derde partijen. Om dat verzoek te maken, kunnen inwoners van Californië contact met ons opnemen op privacy@hach.com.


Wijzigingen aan ons Privacybeleid

We zullen Persoonsgegevens enkel gebruiken op de manier beschreven in dit Privacybeleid zoals van kracht op het ogenblik dat de informatie verzameld werd van u of zoals door u gemachtigd. Onderworpen aan gelijk welke toepasselijke toestemmingsvereisten, behouden we ons echter het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid gelijk wanneer te wijzigen. Alle wijzigingen aan dit Privacybeleid zullen op deze pagina weergegeven worden met een nieuwe ingangsdatum. Hach moedigt u aan om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Alle Persoonsgegevens verzameld bij uw verdere gebruik van Sites van Hach zullen verwerkt worden in overeenstemming met het momenteel geposte Privacybeleid.


Bijkomende taal voor Online gebruiksvoorwaarden


Privacy en beveiliging

HACH LANGE NV/SA (“Hach”), samen met haar filialen en dochterondernemingen, respecteren uw privacy, waarderen onze relatie en zetten zich in voor de beveiliging van uw privacy. We begrijpen het belang van privacy voor onze klanten en bezoekers op de websites van Hach. Ons gebruik van Persoonsgegevens is beheerd door ons Privacybeleid en door het openen en gebruiken van de websites van Hach stemt u ermee in gebonden te zijn aan dat Privacybeleid.

U erkent en stemt ermee in dat bij het indienen van uw persoonlijk identificeerbare informatie op websites van Hach er geen absolute garantie is op beveiliging, hoewel Hach beveiligingsmaatregelen getroffen heeft om niet gemachtigde toegang of interceptie te voorkomen. IN HET ONWAARSCHIJNLIJKE GEVAL VAN EEN INTERCEPTIE OF ONGEMACHTIGDE TOEGANG, ONDANKS ONZE INSPANNINGEN, ZAL HACH NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE INTERCEPTIES OF ONGEMACHTIGDE TOEGANG, OF VOOR GELIJK WELKE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER VERLOREN WINSTEN) GELEDEN DOOR EEN KLANT OF GEBRUIKER, ZELFS ALS HACH EERDER GEADVISEERD WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. HACH BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAT DE DOOR GELIJK WELKE KLANT VERSTREKTE INFORMATIE VRIJ ZAL ZIJN VAN INTERCEPTIE OF ONGEMACHTIGDE TOEGANG, EN BIEDT GEEN ENKELE GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ELKE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEWAREN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN ZIJN OF HAAR EIGEN WACHTWOORD.