CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

Wat gebeurt er met uw verbruikte reagentia?

Heel eenvoudig, wij nemen deze terug! Eens per jaar worden deze kosteloos afgehaald door een erkende inzamelaar. Dit gebeurt conform de wettelijke regelgeving. Hoe u dit regelt? Heel eenvoudig, u faxt of e-mailt het retournameformulier naar Hach.

Waarom wij dit doen? Hach neemt net als haar klanten haar productverantwoordelijkheid met betrekking tot het milieu. Hach zorgt voor een daadwerkelijke verwerking voor een beter milieu. In ons milieucentrum wordt jaarlijks 350 ton reagentia en verpakkingsmateriaal teruggewonnen en op deze wijze wordt meer dan 75% gerecycled.

Wij laten u dit graag zien!
Hartelijk welkom bij het milieucentrum van Hach
 

Bij de goederenontvangst en sortering worden de voor hergebruik geschikte producten voorbereid.
De gegevens worden gedocumenteerd (conform de wetgeving). De dozen worden naar de sorteerplaats getransporteerd. Vervolgens worden de materialen in 4 hoofdgroepen gesorteerd voor de uiteindelijke verwerking. De indeling in deze groepen vindt plaats op basis van de inhoudstoffen van de kuvettentesten:

  • cyanidehoudende reagentia
  • zuurhoudende reagentia
  • kwikhoudende reagentia
  • AOX-houdende reagentia

Voor zover mogelijk worden de verpakkingsmaterialen hergebruikt.
Het hergebruikpercentage van de verzenddozen is meer dan 10%. De DosiCap®-flessen worden gereinigd en beoordeeld om ze vervolgens te kunnen hergebruiken (hergebruikpercentage is meer dan 70 %). De blister en de kuvetten worden in een speciale machine van elkaar gescheiden.


Kuvettenshredder
Mechanische voorbewerking, de kuvetten worden in kleine stukken gebroken. De gebroken kuvetten (glasmateriaal) worden van de vloeistof gescheiden. In de geïntegreerde spoelmachine wordt het gebroken glas gereinigd. Het glas-/kunststofmengsel wordt gescheiden en separaat naar een externe afnemer als grondstof aangeboden.

  • Verpakkingsmateriaal wordt hergebruikt binnen ons systeem.
  • Vouwkarton wordt verwerkt tot recyclingpapier.
  • Jerrycans worden gespoelt en elders hergebruikt.
  • Uit PE-flessen wordt nieuw granulaat geproduceerd.
  • Blisters worden verwerkt tot folie en borstels.
  • Glasrecycling voor bouwmaterialen.

CZV-recycling met behulp van elektrolyse
De verwerking van CZV-reagentia vindt plaats door middel van een 2 fasen elektrolysesysteem. De gehele behandeling verloopt afvalwatervrij.Uit de zwavelzuurhoudende reagentia wordt kwik en zilver als amalgaam gewonnen.
Het metaalhoudend zwavelzuur wordt extern verder verwerkt.
Tijdens een scheidingsstap wordt uit amalgaam het zilver en kwik teruggewonnen.
Het zilver wordt regelmatig, in een baar van 80 g, verloot aan de klanten. Voor 1 baar zijn ca. 10.000 CZV kuvetten nodig.

Afvalwaterbehandeling - chemisch en biologisch
De cyanidehoudende afvalwaterstromen worden door middel van een behandeling met waterstofperoxide ontgiftigd. Door dosering van kalkmelk worden de zuurhoudende reagentia geneutraliseerd. Het ontstane gipshoudende slib wordt met behulp van de kamerfilterpers ontwaterd.
De AOX-houdende reagentiastromen worden door middel van een biologische zuiveringsstap verwijderd.
Het afvalwater wordt eerst over een actief koolfilter gereinigd en geanalyseerd met behulp van kuvettentesten. Vervolgens wordt het afvalwater geloosd op het riool.
Vindt u onze rondleiding interessant? Wij organiseren ongeveer 2 keer per jaar een rondleiding in het centrum in Dusseldorf.

Controle van de zuivering
En natuurlijk analyseren wij ook onze grenswaarden!