CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

EZ Series ammoniumanalysers

EZ Series ammoniumanalysers
De EZ Series online analysers bieden meerdere opties voor de bewaking van ammonium in water. Typische applicaties zijn afvalwater, drinkwater, stoom- en energieopwekking, oppervlaktewater.

De EZ1000 Series-analysers maken gebruik van colorimetrische analyse voor het meten van ammonium:
- EZ1002, Berthelot-methode, standaard meetbereik: 0 - 1 mg/L NH4-N
- EZ1003, Nessler-methode, standaard meetbereik: 0 - 2 mg/L NH4-N
Opties voor de EZ1000 Series omvatten:
- Kalibratie tot 10, 25 of 50 % van standaardbereik
- Interne verdunning

De EZ3000 Series-analysers maken gebruik van directe ISE-analyse:
- EZ3000, standaard meetbereik: 1 - 10 mg/L NH4-N
- EZ3001, standaard meetbereik: 10 - 100 mg/L NH4-N

De EZ3500 Series-analysers maken gebruik van ISE-meting met standaardtoevoeging:
- EZ3500, standaard meetbereik: 1 - 10 mg/L NH4-N
- EZ3501, standaard meetbereik: 10 - 100 mg/L NH4-N
- EZ3502, standaard meetbereik: 100 - 1000 mg/L NH4-N
Opties voor de EZ3000 en 3500 Series omvatten:
- Kalibratie tot 25 % (EZ3001, EZ3501, EZ3502) of 50 % van standaardbereik

De EZ4000 Series-analysers zijn titrators voor een enkele parameter met een groot meetbereik:
- EZ4005, standaard meetbereik: 0 - 5000 mg/L NH4-N

Opties voor alle analysers omvatten:
- Analyse van meerdere stromen (1-8 stromen) om kosten per monsternamepunt te verlagen
- Analoge en/of digitale uitgangen voor communicatie

Voor sommige applicaties is het gebruik van een monstername-/filtratiesysteem of een extern verdunningssysteem vereist voor monsterconditionering. Controleer voor deze optie de pagina voor EZ9000 monsterconditionering.

Heeft u ondersteuning of een andere configuratie nodig? Neem contact met ons op.
 

Documentfilters

Filter Doorzichtig