CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

924x natriumanalysers

De 9245/9240-natriumanalyser laat zich eenvoudig installeren. Er zijn alleen een voedings- en een monsteraansluiting nodig. Heldere stapsgewijze instructies worden op het instrument gegeven om bewerkingen te vereenvoudigen zoals het opstarten van het instrument, voor langere tijd stand-by plaatsen en bijvullen van reagens. De 9245/9240-analyser is uitgerust met een volledig automatisch kalibratiesysteem dat monsters van 10 ppm gebruikt en een kalibratiecyclus in meerdere stappen uitvoert om de analyser accuraat te kalibreren. Normaal onderhoud bestaat uit het bijvullen van de kalibratieoplossing, reagentia en elektrolyt, gewoonlijk om de 100 dagen, en het jaarlijks vervangen van de reagensbuis.
Om optimale responstijden te handhaven, ook in systemen met een continu lage natriumconcentratie, activeert de analyser automatisch de elektrode opnieuw met behulp van ongevaarlijke chemicaliën.
De 9245/9240-analyser is uitgerust met een snelle-lusklep, een vat met constante kop en detectie van minimale monsterstroming om te compenseren voor variaties in monsterdruk, stroming en afstand van de analyser tot het monsternamepunt. Momentaanmonsters kunnen worden genomen voor handmatige kalibratie, nauwkeurigheidsverificatie en meting van eenmalige procesmonsters. Hierna keert de eenheid automatisch terug naar online bewaking.
Met een detectielimiet van 0,01 ppb en een bereik van 0 tot 10.000 ppb is de 9245/9240-natriumanalyser ideaal voor het bewaken van natrium in demi-water, ketelvoeding, condensaat en alle delen van de stoom/water-cyclus.
 
Er zijn geen producten beschikbaar voor deze productfamilie.