CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

Orbisphere M1100-sensoren

Bewaakt de zuurstofconcentratie tijdens het productieproces van dranken
De Orbisphere K1100 optische sensor biedt samen met de eenkanaals Orbisphere 410-controller en de meerkanaals Orbisphere 510-controller een nieuwe manier voor het bewaken van zuurstof in het productieproces voor de drankindustrie.

Minimale afwijking en jaarlijkse kalibratie
De M1100-sensor meet direct zuurstof met een meetfrequentie van twee seconden. De meetwaarden van het instrument zijn zonder drift en zonder kalibratie gedurende 12 maanden consistent (bij gebruik in standaard wekelijkse CIP-processen). Dat is veel beter dan andere optische sensoren die na slechts enkele maanden onder vergelijkbare omstandigheden een aanzienlijke drift vertonen.

Optische technologie met minimaal onderhoud
Bij de M1100 is voor het eerst de luminescentietechnologie toegepast voor brouwerijen. Hierdoor hoeven membranen of elektrolyt niet langer te worden vervangen. Bovendien wordt de nauwkeurigheid van de sensor niet beïnvloed door procesveranderingen of drukschokken, waardoor het onderhoud nog verder wordt gereduceerd. Het jaarlijks onderhoud blijft beperkt tot slechts enkele minuten voor een nulpuntkalibratie. Omdat voor dit proces geen chemicaliën zijn vereist, kan de taak gemakkelijker en veiliger worden uitgevoerd, zonder dat de meting minder nauwkeurig wordt.

Meting van lage zuurstofconcentraties met nauwkeurige ppb
De M1100-L-sensor heeft een lager detectieniveau van 0,6 ppb. De meetwaarden van dit zeer nauwkeurige instrument zijn essentieel voor de regeling van lage zuurstofniveaus bij drankenproductie. Het is bijvoorbeeld essentieel dat lage zuurstofgehaltes in de nagistingstoepassingen van de brouwerij worden geregeld om zeker te zijn van een hoge kwaliteit van het eindproduct.

Meting van hoge zuurstofconcentraties met nauwkeurige ppm
De M1100-H-sensor heeft een bereik van 0 - 40 ppm en is uitstekend geschikt voor toepassing in wort. Zelfs onder deze zware omstandigheden in wort blijft het instrument zeer nauwkeurig werken met een minimale drift. Meestal is onderhoud en kalibratie slechts 1x per jaar noodzakelijk.
 
items per pagina 10   |   20   |   50