CLAROS        +32 (0)15 42 35 00
Nederlands

8810 Online Ionselectieve en titratie analyser

Productieprocessen worden constant vebeterd om sneller te kunnen werken met minder tussenkomst van productiepersoneel. Tegelijkertijd worden de toleranties met betrekking tot materiaalkwaliteit en de procescondities onderworpen aan strengere specificaties. Daarom zijn zowel de productie-efficientie als de productkwaliteit sterk afhankelijk van continue controle van de belangrijkste chemische parameters. De 8810 analyser is dusdanig ontworpen om de operator de informatie te geven die nodig is om een hoge mate van betrouwbaarheid en efficiente te geven. Voordelen van de 8810 analyser:

• de meeste standaard laboratorium referentiemethoden zijn te hanteren in de online chemische analyse.
• Titrimetrische analyse is zeer nauwkeurig en accuraat, met name bij hoge concentraties
• Substanties waarvoor geen specifieke sensor bestaat, kunnen wel bepaald worden m.b.v. titraties door gebruik te maken van specifieke reagerende stoffen.
• De blanco en slope stabiliteit van de elektrodes zijn veel minder kritisch voor titratie dan voor directe potentiometrie.
• Het analyseresultaat is direct gerelateerd aan de concentratie.
 
items per pagina 10   |   20   |   50

Overige productfamilies